Onderhoud

Om u nog beter van dienst te zijn kan u hier terecht voor inlichtingen en hulp op afstand.

Voor hulp op afstand gelieve eerst contact op te nemen met onze helpdesk op 03 644 31 21.

Teamviewer for Windows

Teamviewer for Mac

Handleidingen

Wetgeving

De Belgische wetgeving voorziet in duidelijke richtlijnen aangaande camerabewaking. Deze omvat enerzijds de wet op de plaatsing van bewakingscamera’s en anderzijds de verplichting tot kennisgeving. De wetteksten zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad kan u hier raadplegen:

Aangifte Privacy Commissie:
Iedereen die een camerabewakingssysteem plaatst moet hiervan aangifte doen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (FR). Naargelang uw eigen situatie dienen meerdere aangiftes te worden uitgevoerd.
Algemeen: Aangifte dat er camerabewaking plaatsvindt;
Personeel: Aangifte van camerabewaking ten overstaan van personen werkzaam op de bewaakte plaats.

Verplichte kennisgeving van bewakingscamera’s ten overstaan van tewerkgesteld personeel.
Aan te raden is deze kennisgeving op te nemen in het Arbeidsreglement. (FR)
Voor personeel reeds in dienst voegt u een bijlage toe aan het reeds uitgereikte arbeidsreglement, steeds schriftelijk en met afgetekend ontvangstbewijs.
Voor nieuwe aanwervingen zit dusdanig de clausule reeds in het arbeidsreglement verwerkt.

Wettelijk verplichte pictogramvoorschriften
Verschillende formaten en materialen zijn beschikbaar:

  • Vinyl sticker : Zelfklevend, formaat 100 x 150 mm of 200 x 300 mm
  • Polyprop plaat : Plastic plaat, formaat 200 x 300 mm of 400 x 600 mm
  • Aluminium plaat : Formaat 400 x 600 mm

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende types plaatsen:

  • Niet-besloten plaats: elke plaats waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (omheining, muur, …)
  • Besloten plaats: elke plaats waarvan de toegang wel wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk. Hier wordt nog een onderscheid gemaakt in:
    – Publiek toegankelijk: bestemd voor gebruik door het publiek, waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt (bv. : winkel,…)
    – Publiek ontoegankelijk: uitsluitend besteld voor gebruik door de gewoonlijke gebruikers (bewoners, personeel, …)

 

Welk formaat op welke plaats?

Plaats Voorbeelden Formaat / Materiaal
Niet-besloten plaats Openbare weg Plaat 400 x 600 mm
Besloten plaats
– Publiek toegankelijk
– Niet afgebakend door onroerend bouwwerk
Oprit Parking Plaat 400 x 600 mm
Besloten plaats
– Publiek toegankelijk
– Wel afgebakend door onroerend bouwwerk
Toegangsdeur winkel Plaat 200 x 300 mm

Sticker 200 x 300 mm

Besloten plaats
– Niet publiek toegankelijk
Privéwoning
Magazijn van uw winkel
Personeelsingang
Sticker 100 x 150 mm

 

Waar moet ik een pictogram hangen?

Bij elke mogelijke toegang tot de plaats waar camerabewaking is geplaatst.
Dit wil zeggen: aan de oprit van de parking, aan elke toegangsdeur, aan elke poort.

 

Wat als ik dit niet doe?

In dit geval riskeert u enerzijds dat uw beelden niet rechtsgeldig zijn en anderzijds dat u aangeklaagd wordt voor inbreuk op de privacy van personen die uw zaak betreden.

Contacteer ons om deze pictogrammen te bestellen.

Scutum Security